Odborná literatura

Odborné texty v češtině:

HOMOCYSTEIN JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR V PSYCHIATRII

prof. RNDr. ANNA STRUNECKÁ, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav lékařské biochemie, Laboratoř biochemické neurofarmakologie, Praha

PSYCHIATRIE, ROČNÍK 15, ČÍSLO 2, 2011, s. 79-83.

Abstrakt

Se zvýšenou hladinou homocysteinu je spojována řada závažných nemocí. Homocystein je v současné době považován za jeden z hlavních ukazatelů rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění, aterosklerózy, selhání ledvin, komplikací v těhotenství a vrozených vad. Poslední výzkumy ukazují, že poruchy v metabolizmu homocysteinu jsou také rizikovým faktorem ve vývoji a funkcích centrální nervové soustavy. Významné změny v procesech transmetylace a transsulfurace byly zjištěny u dětí s autizmem i jejich rodičů, u dětí s Downovým syndromem a u pacientů s mírnou kognitivní poruchou, schizofrenií a s Alzheimerovou nemocí. Poznatky o metabolických transformacích homocysteinu mohou být využity jak při hledání diagnostických indikátorů, tak při terapii kognitivních a neurodegenerativních onemocnění. Suplementace vitamíny B6, B9 a B12 významně reguluje metabolické přeměny homocysteinu a může být používána v prevenci a terapii. 

Klíčová slova: homocystein, autizmus, Downův syndrom, mírná kognitivní porucha, demence, Alzheimerova nemoc, vitamín B6, vitamín B12, kyselina listová 

HYPERHOMOCYSTEINÉMIE A RIZIKO ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD

doc. MUDr. Vlachová Ivanka. Neurologická klinika FN a LF UP v Olomouci 

Klinická Farmakologie a Farmacie 2004; 18: 26–29 

Epidemiologické studie posledních let prokazují, že zvýšené koncentrace plazmatického homocysteinu představují nezá- vislý rizikový faktor ischemických mozkových příhod a kardivaskulárních onemocnění. Homocystein nepříznivě ovlivňuje cévní endotel a koagulační faktory. Asociace zvýšené hladiny homocysteinu s konvenčními rizikovými faktory ateroskle- rózy významně zvyšuje kardiovaskulární morbiditu i mortalitu. Vitaminovou substitucí foláty, vitaminy B6 a B12 lze hladiny homocysteinu snížit. Problematika možné primární a sekundární prevence, přes jisté pozitivní poznatky, zůstává v této oblasti otevřená. Přesto lze konstatovat, že cílená depistáž zvýšené hladiny homocysteinu a její ovlivnění má své místo zejména u rizikové populace.

Klíčová slova: hyperhomocysteinémie, cévní mozkové příhody, rizikové faktory, primární a sekundární prevence. 

Ateroskleróza: Nové pohledy

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. a kol.

Grada Publishing. 2011. 183 s. ISBN 978-80-247-3052-3. 

Abstrakt

Kniha obsahuje výběr nejvýznamnějších přednášek pracovníků IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, které byly prezentovány v poslední době na kongresu Atherosklerosa, odborné akci s 12letou tradicí. Autory jednotlivých příspěvků jsou specialisté (lékaři i biochemici) ze IV. interní kliniky a lipidologické laboratoře vedené prof. MUDr. A. Žákem, DrSc. Pracoviště má dlouholetou tradici v problematice metabolismu lipidů a lipoproteinů, zvláště ve vztahu k primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních a hromadně metabolických chorob. Publikace tak postihuje nejdůležitější aktuální poznatky v celé šíři problematiky oboru od špičkových odborníků. Je určena pro odbornou veřejnost, zejména pro postgraduální vzdělávání ve všeobecném vnitřním lékařství, klinické biochemii, kardiologii, diabetologii a preventivní medicíně; zajímavé informace zde naleznou i praktičtí lékaři a pracovníci teoretických oborů. 

Krátká ukázka textu:

Ukazka-textu

Zahraniční odborné texty:

Rešerše byla provedena v červnu 2015 v odborné medicínské databázi EBSCOhost, která indexuje články nakladatelství jako je Elsevier, Springer, Wiley, Blackwell a další.

Elevated Serum Homocysteine (Hcy) Levels May Contribute to the Pathogenesis of Cerebral Infarction

Hong-Juan Fu & Li-Bo Zhao & Ju-Jun Xue & Zhi-Xuan Wu & Yue-Ping Huang & Wei Liu & Zhan Gao

Received: 6 December 2014 /Accepted: 14 January 2015 /Published online: 15 February 2015 # Springer Science+Business Media New York 2015

Abstract 

The purpose of this meta-analysis was to investigate the correlation between serum homocysteine (Hcy) levels and the pathogenesis of cerebral infarction (CI). Relevant studies involving serum Hcy levels and the pathogenesis of CI were identified using electronic database search supplemented with manual search. The search result studies were screened in accordance with our strict inclusion and exclusion criteria. Statistical analyses were conducted with Comprehensive Meta Analysis 2.0 (CMA 2.0) software. A total of 13 studies were eligible for our meta-analysis and included 1206 patients with CI and 1202 healthy controls. Our meta-analysis revealed that the serum Hcy levels in CI patients were significantly higher than those in healthy controls. Subgroup analysis based on ethnicity showed that Caucasians and Asians had significantly higher serum Hcy levels in CI patients compared to healthy controls and Africans showed no significant differences in serum Hcy levels between CI patients and controls. In conclusion, our meta-analysis reveals a strong correlation between elevated serum Hcy levels and the pathogenesis of CI, suggesting that serum Hcy levels may be an important biomarker for the early diagnosis and treatment assessment of CI. 

Associative role of MTHFR gene mutation and altered homocysteine levels in gallbladder disease severity.

Baruah B., Tiwari D., Ghaznavi Md., Bose M., Bose S., Saikia A., Deblakshmi R., Sharma M., Deka M.

Indian Journal of Gastroenterology. Conference: 51st Annual Conference of the Indian Society of Gastroenterology, ISGCON - 2010 Hyderabad India. Conference Start: 20101120 Conference End: 20101125. Conference Publication: (var.pagings). 29 (1 SUPPL. 1) (pp A68), 2010. Date of Publication: November 2010.

[Journal: Conference Abstract]

Publisher

Indian Society of Gastroenterology

AB Background: Underlying molecular etiology of gallbladder-carcinoma (CaGB) development is not well elucidated. Aim: Evaluate genetic alteration in MTHFR gene involved in folate metabolism and DNA repair, altered plasma homocysteine levels, in predisposing patients to gallbladder anomalies. Methods: Gallbladder disease patients {cholelithiasis (n= 20), cholecystitis (n=20) which are risk factors for CaGB, and CaGB (n=8)}admitted to Central Railway Hospital, Guwahati, and age and sex matched community controls (n= 20) were enrolled for the study. Genomic DNA was extracted from blood, and MTHFR677CiFT genotyping was performed by PCR-RFLP. Plasma homocysteine levels were determined commercially. Statistical analysis was performed using SPSSv13 software. Results: Prevalence of MTHFR677CiFT mutant genotypes was higher in CaGB (87.5%) compared to cholelithiasis (35%), cholecystitis (55%) and controls (25%). Overall, presence of mutant genotype non-significantly increased the risk of gallbladder diseases. Importantly, presence of mutant genotype increased CaGB risk in cholelithiasis patients significantly {OR=13.0 (1.319-128.106), p= 0.033} and cholecystitis non-significantly {OR=5.727 (0.590-55.6), p=0.199}. Wilcoxon Signed Ranks test of correlation showed that homocysteine levels was significantly higher in the mutated cases (p=0.012). Level of homocysteinewas elevated for homozygous (p=0.026) and heterozygous mutant (p<0.001) cases compared to wild type. Interestingly, the homocysteine levels were higher for wild type CaGB cases compared to other groups with wild type MTHFR genotype. Conclusion: Mutation in MTHFR gene and its influence on homocysteine levels may predispose patients to gallbladder anomalies and even play a role in disease progression and severity.

Homocysteine as a potential biomarker in bipolar disorders: A critical review and suggestions for improved studies.

Ghanizadeh A., Singh A.B., Berk M., Torabi-Nami M.

Expert Opinion on Therapeutic Targets. 19 (7) (pp 927-939), 2015. Date of Publication: 01 Jul 2015.

[Journal: Review]

Publisher

Informa Healthcare

AB Introduction: Homocysteine levels have been associated with major depression, but associations with bipolar disorder remain less clear. Some data suggest homocysteine levels have potential as a biomarker of treatment response; however the literature is mixed.Areas covered: Oxidized forms of homocysteine can be potentially neurotoxic leading to glutamate toxicity, apoptotic transformation and neurodegenerative processes. High homocysteine may be a risk biomarker for bipolar disorders, but the empirical base remains too weak for firm conclusions. This review discusses the current literature for homocysteine levels as a biomarker.Expert opinion: It is premature to foreclose the utility of homocysteine levels as a biomarker for bipolar disorder due the methodological inadequacies in the existing literature. These methodological design issues include lack of control for the confounding variables of concurrent medication, phase of bipolar disorder, gender, age, nutritional status, thyroid, liver and renal function, smoking or lean body mass. Well-powered association studies with confounder control could help shed more light on the important clinical question of homocysteine's utility as a biomarker in bipolar disorder. Future experiments are needed to examine the outcome of interventions modulating homocysteine for treating bipolar disorder. Only prospective randomized control trials will provide definitive evidence of the utility of homocysteine as a biomarker or therapeutic target.

 

Biochemical and genetic correlates of homocysteine in bipolar disorder.

Rybakowski J., Dorszewska J., Skibinska M., Dmitrzak-Weglarz M., Permoda-Osip A.

International Journal of Neuropsychopharmacology. Conference: 29th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology Vancouver, BC Canada. Conference Start: 20140622 Conference End: 20140626. Conference Publication: (var.pagings). 17 (pp 132), 2014. Date of Publication: June 2014.

[Journal: Conference Abstract]

Publisher

Cambridge University Press

AB Objective: An increased level of homocysteine (HCY) has been observed in bipolar mood disorder and an association of the polymorphisms of methylene-tetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene with bipolar disorder was postulated. We studied clinical and biochemical factors in relation to hyperhomocysteinemia in patients with bipolar disorder during depressive episode and also investigated a possible association between 5 polymorphisms of four genes coding enzymes of HCY metabolism. Methods: One-hundred and twelve patients (24 male, 88 female), aged 20 to 78 (mean 51 +/-14 years) with bipolar disorder were included. The assays of serum concentrations of HCY, vitamin B12, folic acid as well as markers of endothelial function such as E-selectin and intracellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) were made during depressive episode. Genotyping was performed for C677 T (rs1801133) and A1978C (rs1801131) polymorphisms of MTHFR gene, T833C polymorphism (rs5742905) of cystationine beta-synthase (CBS) gene, A2756 G polymorphism (rs1805087) of homocysteine methyltransferase (MTR) gene and A66 G polymorphism (rs1801394) of methionine reductase synthase (MTRR) gene, and compared with 167 healthy control subjects (81 male, 86 female). Results: During depressive episode, hyperhomocysteinemia (>15 mM/l) was found in 50 patients (45%), significantly more frequently in male (67%) than in female subjects (39%). A significant inverse correlation between HCY and concentration of folic acid and vitamin B12 as well as with E-selectin and ICAM-1 was observed. An association with bipolar disorder was found for the T833C polymorphism (rs5742905) of CBS gene. No relationship with bipolar disorder was obtained for the remaining polymorphisms studied. Conclusion: The results show a significant prevalence of hyperhomocysteinemia in bipolar depressed patients during acute episode and corroborate the correlation between increased concentration of HCY and lower level of vitamin B12 and folic acid. They are also pointing to a possible association between T833C polymorphism (rs5742905) of cystationine beta-synthase gene and bipolar disorder.

Poradci PPOZ

Informace pro zájemce o poradenství k homocysteinu v PPOZ

V současné chvíli nejsou v ČR vyhlášeny žádné nové termíny zahajovacího semináře. Plánujeme termíny pro Slovenskou republiku, které včas ohlásíme. 

Novinky

 • Akce pro veřejnost

  24.1.2016

  PPOZ pořádá veřejné přednášky na téma "Zdraví od základu". Vzácným hostem našich odborných poradců v regionech je MUDr. Karel Erben, který představí svou knihu Homocystein, biochemické zdraví a civilizační choroby a přednese základní myšlenky přírodního zákona, na němž je založena prevence vzniku civilizačních chorob. 

  • 9.9.2016 - Liberec
  • 16.9.2016 - Domažlice
  • 30.9.2016 - Plzeň
  • 7.10. 2016 - Ostrava
  • 21.10.2016 - Železný Brod

  Závazná online rezervace místa pro jednotlivá města.